Sơ kết thi đua năm học 2019-2020

         Ngày 10 tháng 01 năm 2020 Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua đợt 1 và đẩy mạnh phong trào thi đua đợt 2 năm học 2019-2020.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thạc sỹ Nguyễn Xuân Lới – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường. Cùng với đông đủ toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường.
         Thay mặt tổ chức Công đoàn là đơn vị chủ trì phong trào thi đua đợt 1, đồng chí Ngô Lan Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn trường đã báo cáo kết quả sơ kết thi đua đợt 1 năm học 2019-2020.
Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả đạt được trong thời gian từ 01/8/2019 đến 31/12/2019 theo các nội dung đã ký giao ước thi đua từ đầu năm học của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường.
Kết quả có một số chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra, đặc biệt trong đó có chỉ tiêu về công tác tuyển sinh đạt và vượt mức chỉ tiêu. Bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu mức độ hoàn thành ở tỷ lệ thấp đó là việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Một số chỉ tiêu chưa đánh giá được phải chờ kết quả vào cuối năm học 2019-2020.
Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, Thay mặt lãnh đạo nhà trường Thầy giáo Phạm QuangTuấn  – Phó Hiệu trưởng đã phát động phong trào thi đua đợt 2 năm học 2019-2020.
Hưởng ứng phát động thi đua đợt 2 năm học 2019-2020, Lãnh đạo của các đơn vị và các đoàn thể cũng như toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường đều đoàn kết và nhất chí quyết tâm thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu thi đua năm học 20192020 đã đề ra.
Một số hình ảnh trao tặng bằng khen của Bộ và Tỉnh năm học 2018-2019 
Tác giả bài viết: Nguyễn Gia Huy

Nguồn tin: Ban biên tập Website