Khoa Nông lâm

KHOA NÔNG LÂM

I. Cơ cấu tổ chức

Trưởng khoa
Ths. Kiều Văn Hùng
Văn phòng: Nhà làm việc khoa Nông lâm
Điện thoại: 0912. 765. 362

                                     

Phó Trưởng khoa                                                 Phó Trưởng khoa
Ths. Nguyễn Công Hoan                                      Ths. Võ Hà Giang
Văn phòng: Nhà làm việc khoa Nông lâm              Văn phòng: Nhà làm việc khoa Nông lâm
Điện thoại: 0973. 130. 983                                  Điện thoại: 0972. 575. 782

1. ThS. Kiều Văn Hùng – Trưởng khoa
– Quản lý, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của khoa;
– Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch giảng dạy hàng năm; công tác kiểm tra, giám sát về các hoạt động giảng dạy của khoa;
– Chỉ đạo công tác rà soát, chỉnh sửa, biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng các môn học/mô đun chuyên môn của khoa;
– Phụ trách công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên, huấn luyện tay nghề học sinh;
– Chỉ đạo công tác mua sắm, quản lý, cấp phát vật tư hàng năm của khoa;
– Đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng đối với các Phó Trưởng khoa và toàn bộ giáo viên trong khoa;
– Trực tiếp phụ trách Bộ môn Chế biến lâm sản;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban giám hiệu phân công
2. ThS. Nguyễn Công Hoan – Phó trưởng khoa
– Phụ trách công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên của khoa;
– Phụ trách công tác quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động của khoa;
– Triển khai các hoạt động đoàn thể và theo dõi công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của khoa;
– Trực tiếp phụ trách Bộ môn Chăn nuôi, Thú y;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công.
3. Ths. Võ Hà Giang – Phó trưởng khoa
– Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển sinh hàng năm của khoa;
– Phụ trách công tác đào tạo ngắn hạn, hoạt động dịch vụ, đào tạo tại cơ sở sản xuất;
– Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, hoạt động thực nghiệm sản xuất của khoa;
– Trực tiếp phụ trách Bộ môn Lâm sinh, Bảo vệ thực vật;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công.

II. Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Nông lâm

 

STT Họ tên Chức vụ Trình độ
1 Kiều Văn Hùng Trưởng khoa Thạc sĩ
2 Nguyễn Công Hoan Phó trưởng khoa Thạc sĩ
3 Võ Hà Giang Phó trưởng khoa Thạc sĩ
4 Dương Thị Thủy Giảng viên Đại học
5 Dương Thị Luyến Giảng viên Thạc sĩ
6 Phạm Hữu Hân Giảng viên Thạc sĩ
7 Nguyễn Thị Bích Liên Giảng viên Thạc sĩ
8 Lê Xuân Sơn Giảng viên Thạc sĩ
9 Nguyễn Hồng Quang Giảng viên Thạc sĩ
10 Hà Phương Giảng viên Thạc sĩ
11 Tạ Thị Thu Hằng Giảng viên Đại học
12 Nguyễn Thị Thanh Sâm Giảng viên Đại học
13 Nguyễn Thị Hằng Giảng viên Thạc sĩ
14 Nông Văn Trung Giảng viên Thạc sĩ
15 Nguyễn Thị Hương Thơm Giảng viên Đại học
16 Nguyễn Thị Nga Giảng viên Đại học
17 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giảng viên Đại học
18 Phan Thị Lan Hương Giảng viên Đại học
19 Nguyễn Hữu Hùng Giảng viên Đại học
20 Trần Văn Việt Giảng viên Thạc sĩ

 

III. Chức năng – Nhiệm vụ của Khoa Nông lâm
* CHỨC NĂNG:
Tham mưu giúp Hiệu trưởng nhà trường quản lý chuyên môn và tổ chức đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.
* NHIỆM VỤ:
+ Tổ chức giảng dạy các nghề Lâm sinh; Khuyến nông lâm; Bảo vệ thực vật; Kỹ thuật trồng rau hoa công nghệ cao; Chăn nuôi gia súc gia cầm; Thú y; Trồng cây ăn quả; Chọn và nhân giống cây trồng; Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Mộc dân dụng trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.
+ Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học/mô đun được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy học tập nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo thích ứng với nhu cầu sản xuất.
+ Quản lý bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giáo dục học sinh trong khoa.
+ Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị phục vụ đào tạo và tổ chức thực tập sản xuất theo nghề đào tạo gắn với việc làm sau tốt nghiệp của học sinh; đề xuất, xây dựng chương trình mục tiêu và kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy học.
+ Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, làm mô hình học cụ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào đào tạo.
+ Tham gia công tác tuyển sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà trường.
IV. Thành tích đã đạt được
1. Thành tích tập thể:
– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009.
– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT các năm 2003, 2011, 2012, 2017, 2019.
– Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ năm 2018, 2020.
– Tập thể lao động Xuất sắc các năm.
2. Thành tích cá nhân:
* ThS. Kiều Văn Hùng
+ Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2018.
+ Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm học 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT các năm 2017, 2018.
+ Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp năm 2020, của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phú Thọ năm 2018.
+ Giấy khen của Đảng ủy trường các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
* ThS. Nguyễn Công Hoan
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học 2015-2016; 2018-2019; 2019-2020.
+ Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT năm 2020.
+ Bằng khen của BCH Công đoàn NN&PTNT Việt Nam các năm 2016; 2018.
+ Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các năm 2015; 2019.
* ThS. Nông Văn Trung
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT các năm 2017, 2019.
+ Bằng khen của BCH Công đoàn NN&PTNT Việt Nam năm 2018.
+ Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ năm học 2017-2018.
+ Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phú Thọ năm 2018.
* Dương Thị Thủy
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018.
+ Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp năm 2018, của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phú Thọ các năm 2016, 2018.
* Nguyễn Thị Hồng Hạnh
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT năm 2020.
+ Giấy khen của Giám đốc Sở lao động, Thương binh và Xã Hội Phú Thọ năm 2020.
* ThS. Dương Thị Luyến
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT năm 2020.
+ Giấy khen của Giám đốc Sở lao động, Thương binh và Xã Hội Phú Thọ năm 2020.
* Tạ Thị Thu Hằng
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019-2020.
+ Bằng khen của BCH CĐ NN&PTNT Việt Nam năm 2018.
+ Giấy khen của Hiệu trưởng các năm 2018, 2020.
+ Giấy khen của BCH Công đoàn trường năm 2020.
* Lê Xuân Sơn
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019-2020.
+ Giấy khen của BCH Công đoàn trường năm 2020.
* Hà Phương
+ Giải nhì hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh năm 2018.
+ Giải nhất hội giảng nhà giáo GDNN cấp trường năm 2016.