Ngày Chủ nhật ý nghĩa của tuổi trẻ Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

Với chủ đề “Tuổi trẻ Công nghệ – Nông lâm Phú Thọ sáng tạo, khởi nghiệp”, tháng Thanh niên năm 2021, tuổi trẻ Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ tập trung vào các hoạt động trọng tâm: Tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh thiếu niên về truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, về truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ngày hội thanh niên; Chương trình Chủ nhật xanh; giao hữu thể thao; Tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn cho thanh niên gắn với tổ chức kết nạp lớp đoàn viên “90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Ngày hội tư vấn học nghề, việc làm cho học sinh PTTH.
Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngày 07/3/2021, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã tổ chức cho Học sinh, sinh viên đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” khởi động Tháng Thanh niên năm 2021, Đoàn trường huy động trên 50 ĐVTN ra quân vệ sinh khuôn viên nhà trường, thu gom rác vào đúng nơi quy định, chỉnh trang quang cảnh, công trình Thanh niên tự quản.

“Ngày Chủ nhật xanh” khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 của ĐVTN
Trường Cao đẳng Công nghệ Nông lâm Phú Thọ

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ nhà trường khởi động Tháng Thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hoạt động ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường, tạo được sức lan tỏa sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên, đồng thời nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ đoàn viên thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp – Thân thiện” trong Nhà trường.

ĐVTN tham gia vệ sinh cảnh quan khuôn viên nhà trường

MỘT SỐ HÌNH ẢNH “NGÀY CHỦ NHẬT XANH” CỦA ĐVTN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ

Tác giả: Nguyễn Thanh Huyền