Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng nay, ngày 15/01/2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trang trọng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Lới – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Mai Trường Sơn- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng 70 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Tại Hội nghị các đảng viên được nghe đồng chí Mai Trường Sơn- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX đã thành công rất tốt đẹp, là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Mai Trường Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX,
nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nghị quyết Đại hội thể hiện rõ ý chí, khát vọng và quan điểm phát triển của tỉnh, cho thấy được tầm nhìn chiến lược cũng như những định hướng, hoạch định đúng đắn, mang tính đột phá trong 5 năm tới. Đặc biệt, phân tích những thành tựu, kết quả của nhiệm kỳ 2015 – 2020, mặc dù tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, song tỉnh Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, hội nghị làm rõ những nội dung trọng tâm trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh với 17 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 8 giải pháp nhằmquyết tâm xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Lới – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ Trường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 8 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.
Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các đảng viên trong Đảng bộ dành thời gian nghiên cứu sâu các nội dung Nghị quyết để nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nội dung trong Nghị quyết. Vận dụng đầy đủ nội dung các Nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Trường lần XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lới – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thông qua Chương trình hành động của Đảng ủy Trường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhân dịp đầu năm mới 2021, đồng chí cũng nhấn mạnh những thành tựu nổi bật mà Nhà trường đạt được trong năm qua và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí cán bộ, đảng viên đã góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển. Đồng chí mong muốn sang năm mới Xuân Tân Sửu 2021, tập thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần tập trung, dân chủ xây dựng Nhà trường ngày một phát triển.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Qua hội nghị cán bộ, đảng viên của Nhà trường nắm vững những nội dung cơ bản và tinh thần của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến từng lĩnh vực công tác, từ đó có phương hướng vận dụng cụ thể để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ ngày càng phát triển, vững mạnh./.

Tác giả: Nguyễn Thanh Huyền