Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 15/01/2021, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021”. Đồng chí Nguyễn Xuân Lới – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị và sự có mặt đông đủ của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Mai Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cùng các kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; xây dựng Đảng bộ, chi bộ; xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Đồng chí Mai Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày
Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đánh giá chung năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng ủy nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh. Đảng ủy và Ban giám hiệu luôn đảm bảo cho hệ thống chính trị của Nhà trường hoạt động đúng hướng và hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả và thiết thực hơn, góp phần chung vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong năm 2020 đã đề ra. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đáp ứng tốt yêu cầu cho mọi hoạt động của Nhà trường; công tác nhân sự, tư tưởng của cán bộ, đảng viên đều yên tâm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, không có các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị hoặc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội hoặc những biểu hiện tiêu cực khác.
Với những kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 như đã tổng kết, đánh giá nêu trên. Đảng bộ Nhà trường vinh dự được Ban Thường vụ Thị ủy Phú Thọ công nhận Đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.
Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên cũng đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Đảng ủy trường năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 do đồng chí Kiều Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày.

Đồng chí Kiều Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Đảng ủy năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phát biểu chỉ đạo và định hướng mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 đồng chí Nguyễn Xuân Lới, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: trong thời gian tới, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ cần nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương thức lãnh đạo, phát huy sáng kiến của mỗi cá nhân, tập hợp, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ cấp trên và Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

 

Đồng chí, Nguyễn Xuân Lới, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường Phát biểu chỉ đạo và
định hướng mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2021

Tại Hội nghị, Đảng bộ nhà trưởng trao tặng Giấy khen cho 01 chi bộ trực thuộc và 14 đảng viên đạt tiêu chuẩn “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

Đồng chí Đinh Thị Hằng- Đảng ủy viên thông qua Quyết định về việc Khen thưởng năm 2020 cho 01 chi bộ trực thuộc và 14 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Đồng chí Nguyễn Xuân Lới, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy khen cho
Chi bộ Nông lâm đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020

Đồng chí Nguyễn Xuân Lới, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy khen cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020

Đồng chí Mai Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy khen cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020

Tác giả: Nguyễn Thanh Huyền