Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ lần thứ XIII

Trong hai ngày 24-25/5/2023, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Lễ chào cờ tại Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Ủy viên BTV Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam khóa V, Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; Đồng chí Ngô Duy Tâm – Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Phú Thọ; Đồng chí Nguyễn Xuân Lới – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể, cùng toàn thể 117 đoàn viên, người lao động nhà trường.

Đồng chí Mai Trường Sơn – Chủ tịch Công đoàn trường khóa XII phát biểu Khai mạc Đại hội

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ diễn ra trong 02 phiên làm việc, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Trần Duy Hiếu – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội

Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn – Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thông qua việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ; đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động.

Đồng chí Ngô Lan Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn trường khóa XII, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt các Báo chính trị tại Đại hội

Các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên được chú trọng triển khai thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực như: Thăm hỏi, hỗ trợ các cán bộ, nhà giáo, người lao động; tổ chức các chương trình văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên, các cuộc thi nấu ăn cho cán bộ, viên chức, người lao động trong các ngày lễ lớn, tổ chức các cuộc thi ảnh hưởng ứng Tuần lễ áo dài, tổ chức thăm quan, nghỉ mát; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học…Các hoạt động xã hội, từ thiện được Công đoàn Trường quan tâm triển khai như: ủng hộ Quỹ vì người nghèo, ủng hộ người dân miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt, ủng hộ giáo viên, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,…

Bên cạnh đó, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ cũng đã tập trung triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường; triển khai tốt công tác nữ công, công tác tài chính Công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra. Công đoàn Trường đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, Công đoàn Trường thường xuyên đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn. Với những thành tích trên, nhiệm kỳ 2017 – 2023, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ đã được nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua của Tổng Liên đoàn và của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam.

Tiếp tục những thành công của nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác cụ thể của Ban Chấp hành Công đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với các chỉ tiêu phấn đấu: 100% cán bộ, đoàn viên người lao động tham gia tổ chức công đoàn và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động đăng ký và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện tốt công tác tuyển sinh của Nhà trường. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp hằng năm đạt 98% trở lên, trong đó đạt loại khá, giỏi từ 55% trở lên. Hằng năm có từ ít nhất 3 đề tài NCKH được nghiệm thu; có từ 10 sáng kiến trở lên được công nhận và ứng dụng hiệu quả trong nhà trường; có ít nhất 01 bài báo, công trình nghiên cứu trở lên đăng trên tạp chí, báo khoa học. Đoàn viên công đoàn xuất sắc, lao động tiên tiến đạt 95% trở lên trong tổng số lao động đủ thời gian bình xét thi đua hàng năm. Chiến sĩ thi đua đạt 15% số lao động tiên tiến hàng năm. Chiến sỹ thi đua cấp Bộ hàng năm đạt từ 1 – 2 đồng chí. 100% công đoàn bộ phận đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể lao động tiên tiến hàng năm đạt 100%, tập thể lao động xuất sắc đạt 50%. Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng mỗi năm từ 2 – 3 đồng chí. Tập thể công đoàn trường luôn đạt tập thể hoàn tốt nhiệm vụ trở lên.

Cũng tại Đại hội các ý kiến tham luận của các công đoàn bộ phận đã được trình bày như: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động; Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức và người lao động và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nữ công.

Đồng chí Nguyễn Gia Huy – Đại diện Công đoàn bộ phận Quản lý tham luận tại Đại hội

Đồng chí Võ Hà Giang – Đại diện Công đoàn bộ phận Nông lâm tham luận tại Đại hội

chí Nguyễn Thị Bích Hậu – Đại diện Công đoàn bộ phận Cơ điện ham luận tại Đại hội

Đến dự Đại hội Đồng chí Nguyễn Xuân Lới- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ nhấn mạnh, cùng với quá trình phát triển của Nhà trường, Công đoàn Trường đã không ngừng nỗ lực để khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lới – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo

Đại hội

Đồng chí Nguyễn Xuân Lới – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường đã phát huy truyền thống, bám sát định hướng của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp tốt với chính quyền, đoàn thể hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lới đã bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành Công đoàn Trường sẽ phát huy năng lực, trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn để có bước phát triển mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường và Công đoàn cấp trên, góp phần tích cực vào sự phát triển lớn mạnh và vững chắc của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Ủy viên BTV Công đoàn NN&PTNT Việt Nam khóa V,  Phó Chủ tịch công đoàn NN&PTNT Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Ủy viên BTV Công đoàn NN&PTNT Việt Nam khóa V, Phó Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Ủy viên BTV Công đoàn NN&PTNT Việt Nam khóa V, Phó Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam tặng hoa Đại hội

Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ cần tập trung triển khai hoạt động hướng vào chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu trong thực hiện các nhiệm vụ của Trường; chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động Công đoàn và các phong trào thi đua đảm bảo có chiều sâu, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia; phối kết hợp chặt chẽ hoạt động của Công đoàn với các đoàn thể khác để phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Trường. Đồng thời, đồng chí cũng mong rằng các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới có đủ phẩm chất và năng lực để đưa hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động của nhà trường ngày càng phát triển
Đại hội Công đoàn trường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 rất vui mừng được đón các đồng chí đại biểu đại diện cho BTV Liên đoàn Lao động thị xã Phú Thọ và các tổ chức đoàn thể Nhà trường đến dự, chung vui với Đại hội.

Đồng chí Ngô Duy Tâm – Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Phú Thọ
tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Mai Vương Song – Chủ tịch Hội CCB nhà trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã dân chủ, sáng suốt lựa chọn 07 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm vào Ban Chấp hành khóa mới.

Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với BCH Công đoàn Trường CĐ Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Xuân Lới- Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa và quà chia tay các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XII

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ NHIỆM KỲ 2023-2028

1. VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG DẠI HỘI

Đồng chí Ngô Lan Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn trường khóa XII tặng hoa chúc mừng Đội văn nghệ nhà trường

2.PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BCH KHOÁ XIII NHIỆM KỲ 2023-2028

Ban biên tập Website cnnlpt.edu.vn