Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng

Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Nông lâm, Chi bộ Cơ điện và Chi bộ Quản lý cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, các quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hằng, Dương Thị Thủy, Trần Quang Chung, Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 12/4/2021vừa qua.
Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của các đồng chí Bí thư chi bộ Nông lâm, chi bộ Cơ điện, chi bộ Quản lý và các Đảng viên thuộc 03 chi bộ.
Tại buổi Lễ, đồng chí Đinh Thị Hằng – Bí thư Chi bộ Nông lâm đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho 02 đảng viên mới là Nguyễn Thị Hằng, Dương Thị Thủy;

Đồng chí Đinh Thị Hằng- Bí thư chi bộ Nông lâm trao quyết định kết nạp đảng viên cho
02 đồng chí Nguyễn Thị Hằng và Dương Thị Thủy

Đồng chí Nguyễn Quốc Chiến – Bí thư Chi bộ Cơ điện trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho 02 đảng viên mới là Nguyễn Ngọc Cường và Trần Quang Chung;

Đồng chí Nguyễn Quốc Chiến- Bí thư Chi bộ Cơ điện trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí Trần Quang Chung và Nguyễn Ngọc Cường

Đồng chí Nguyễn Gia Huy- Bí thư chi bộ Quản lý trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho 01 đảng viên mới là Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Đồng chí Nguyễn Gia Huy- Bí thư chi bộ Quản lý trao Quyết định kết nạp đảng viên cho
đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Đồng thời các đồng chí Bí thư các chi bộ phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.
05 đồng chí được kết nạp lần này là những quần chúng ưu tú thực sự gương mẫu trong công việc, kiên trì phấn đấu và tu dưỡng rèn luyện theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, của Bác Hồ và tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, được chi bộ và quần chúng tín nhiệm cao.
Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, các đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Lời tuyên thệ của Đảng viên mới Dương Thị Thủy trong Lễ kết nạp Đảng

Lễ kết nạp đảng viên của 03 Chi bộ: Nông lâm, Cơ điện, Quản lý đã diễn ra tốt đẹp, thông qua đó đã động viên, khích lệ quần chúng ưu tú trong nhà trường tích cực rèn luyện phấn đấu để được đứng vào hàng của ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ và của Đảng bộ Nhà trường đã đề ra./.

Tác giả: Nguyễn Thanh Huyền