Hội nghị tham gia ý kiến và lấy phiếu tín nhiệm trước khi bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Tuấn

Ngày 06/4/2021, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến và lấy phiếu tín nhiệm trước khi bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng Phạm Quang Tuấn.

Về dự và giám sát Hội nghị có có Đồng chí Nguyễn Văn Tặng – Chuyên viên chính – Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và TNT.
Về phía Trường có đồng chí Nguyễn Xuân Lới – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban giám hiệu và toàn thể công chức, viên chức nhà trường.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Lới – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã quán triệt mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị để tham gia ý kiến và lấy phiếu tín nhiệm trước khi bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với đồng chí Phạm Quang Tuấn. Đồng thời, nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng phải được thực hiện theo đúng trình tự và các quy định của pháp luật về công tác cán bộ, nhằm phát huy tính dân chủ, khách quan và công khai, làm cơ sở để bổ nhiệm cán bộ có đủ đức và tài, đảm bảo được nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, góp phần đưa sự nghiệp đào tạo của Nhà trường ngày càng phát triển bền vững. Đồng chí cũng đề nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức dự Hội nghị hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trước lá phiếu của mình làm cơ sở để Bộ xem xét quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Nhà trường được kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lới- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Quang Tuấn đã trình bày bản tự nhận xét, đánh giá trong quá trình giữ chức vụ lãnh đạo. Trong đó nêu lên những ưu, nhược điểm và hướng khắc phục, phấn đấu trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Quang Tuấn trình bày bản tự nhận xét, đánh giá
trong quá trình giữ chức vụ lãnh đạo

Tiếp đến, các cán bộ, viên chức có mặt tại Hội nghị đã tập trung phân tích, góp ý về những ưu, nhược điểm đối với đồng chí Phạm Quang Tuấn.
Về ưu điểm: Đồng chí Phạm Quang Tuấn là một tấm gương trong công việc cũng như trong cuộc sống. Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, hết mình vì công việc, luôn chăn trở với những khó khăn của nhà trường, thể hiện sự công tâm, khách quan trong điều hành công việc được giao. Chỉ đạo sát sao đối với các đơn vị chức năng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Về nhược điểm: Đồng chí Phạm Quang Tuấn cần quyết liệt hơn trong việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với công tác quản lý đào tạo theo hướng chuyên nghiệp, chuẩn hóa. Tham mưu, đề xuất những giải pháp nhằm thu hút đội ngũ giảng viên có chất lượng để bổ sung cho các khoa chuyên môn đang thiếu hụt hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải- Trưởng Phòng Đào tạo và HTQT tham gia góp ý kiến đối với
đồng chí Phạm Quang Tuấn trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng- Giám đốc Trung tâm TVHNVL tham gia góp ý kiến đối với
đồng chí Phạm Quang Tuấn trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

Đồng chí Dương Thị Luyến – Giảng viên Khoa Nông lâm tham gia góp ý kiến đối với
đồng chí Phạm Quang Tuấn trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

Việc lấy phiếu tín nhiệm trước khi bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ đã diễn ra đúng quy trình, công khai, minh bạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Tặng – Chuyên viên chính – Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN&PTNT
chủ trì tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trước khi bổ nhiệm lại đối với đ/c Phạm Quang Tuấn

Sau quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định, Hội nghị tham gia ý kiến và lấy phiếu tín nhiệm trước khi bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng đối với đồng chí Phạm Quang Tuấn đã kết thúc và thành công tốt đẹp./.

Tác giả: Nguyễn Thanh Huyền