Liên hệ | Quản trị | Ban biên tập | Sơ đồ Web | Tìm kiếm | Thư điện tử | Thời khóa biểu 2014
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Chiến lược phát triển
Kiểm định chất lượng
Tuyển sinh - Đào tạo
Đảng & Đoàn thể
Các Hội đồng Hội đồng trường Hội đồng tư vấn
Phòng chức năng
Khoa - Bộ môn
Trung tâm Đào tạo PTNT
Trung tâm Tư vấn HN-VL
Trại TH-TN Lâm sinh
Học viên cần biết
Góc học tập
Dự án VocTech (Hà Lan)
Tài liệu, biểu mẫu
Công nghệ thông tin
Danh bạ
Liên hệ - Góp ý
VB pháp quy Bộ LĐ
Vietnamtrade
Gioi thieu du an VocTech
Van ban PL
CCHC
ThapsangUM
VNOnline
Website BoNN
Quản trị Website
Chat với
quản trị Nguyễn Mạnh Hùng Chat với
trưởng nhóm IT
Thống kê trong ngày
Trực tuyến: 13
Lượt truy cập: 71848
 
 
Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường PDF In

- Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, các dự án và kế hoạch phát triển của trường;

- Quyết nghị về Điều lệ hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quyết nghị chủ trư­ơng sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà tr­ường theo quy định pháp luật;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trư­ờng;

- Giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng;

- Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự của nhà trường theo qui định của pháp luật.

 
 
 
Thông báo - Tin mới
TS2013
Gioi thieu nghe lai xe o to cac hang
TT Khuyen nong QG
Tu van tuyen sinh
Misa
DHDangbo14
Đoàn TN CNNLPT
Thoikhoabieu
Thông tin đầy đủ về thủ tục đăng ký tìm việc làm
PM KT ACMAN